Kurumsal kaynak planlaması

işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. 

ERP Programı Yönetim

Şirket içerisinde farklı ihtiyaçlara, farklı yönetim şekillerine, farklı süreçlere gereksinim duyan bölümlerin her birindeki çalışanların ve onların görevlerinin tek bir noktadan, farklı gereksinimlerine cevap verecek şekilde yönetilmesine olanak tanıyan Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri, kaynakların en verimli, en doğru ve en etkin şekilde kullanılmasını sağlıyor.

İhtiyaca Özel Kurumsal Kaynak Planlaması

Tüm görevlerin sorunsuzca yürütülebilmesi için olanak sağlayan ERP programı, insan kaynaklarından satışa, muhasebeden satın almaya, lojistikten üretime kadar işletme içerisindeki her bölümün ve bu bölümleri temsil eden ekiplerin potansiyelini yukarıya taşıyor.

Standart modüller ve talepler doğrultusunda eklenebilen özel modüllerle tüm süreçler için hizmet veriyoruz.

Kurumlara eksiksiz bir sistem sunmak için sürekli olarak kendini güncelleyen ve geliştiren, farklı sektörlerden her türlü işletme için uygun bir yapıya sahip olan Kurumsal Kaynak Planlaması, ortak amaç doğrultusunda şirketlerin zamandan ve maliyetten tasarruf etmeleri, daha verimli bir iş gücüne sahip olmaları, etkin bir kaynak yönetimine kavuşmaları ve rekabet üstünlüğü kazanmaları için hizmet veriyor.

Şirket hedeflerine güvenilir bir planlama ile nasıl ulaşılacağını gösteren yazılım, entegre bir sistemle çözüm sunarak farklı ihtiyaçlara cevap verilmesini sağlıyor.